Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Bartoň, rytíř z Dobenína

Predikát z Dobenína

Ucházel-li se někdo o vstup do šlechtického stavu, potřeboval k tomu povýšení od panovníka a přijetí od příslušníků stavu. Hledělo se především na starobylost, neposkvrněnost a zachovalost cti.

Predikát (přídavek ku jménu) - tedy šlechtický přídomek, označoval původ daného šlechtice. Šlechtici se píší například podle hradu či města jež založili, sídlili, zdědili nebo se narodili – např. Albrecht z Valdštejna, Jiří z Poděbrad či Ladislav ze Šternberka. Podobně složena byla i jména - Otík rytíř z Bubna, Zdeněk Lev z Rožmitálu nebo Petr Vok z Rožmberka.

Časem, hlavně pak v 15. - 16. století docházelo k povýšení do šlechtického stavu, aniž by povýšená osoba či rod vlastnili nějaké konkrétní sídlo. A tak vznikali predikáty vymyšlené. Řada predikátů neoznačovala konkrétní místo lidského obydlí, ale například jistou lokalitu, vážící se k osobě či rodu, nebo jen nahodile vybranou.

To je případ i rytířského titulu Bartoňů z Dobenína
. Jejich predikát je odvozen od významného místa nedaleko Náchoda.
divide

Vrch Dobenín

Na jih od Náchoda leží nad průsmykem Branka táhlý vrch Dobenín. Kdysi tudy procházela zemská stezka z Čech do Kladska. Místo vešlo poprvé ve známost roku 1068. Vratislav II. byl ve sporu s bratry Konrádem a Otou o uvolněný biskupský stolec, na který oni chtěli dosadit nejmladšího bratra Jaromíra. A právě při polním ležení Vratislavova vojska v zemské bráně u Dobenína za Náchodem došlo k otevřenému konfliktu, kdy Vratislav musel bratrům nakonec ustoupit a pražským biskupem Jaromíra prohlásit.
Vrch Dobenín - kostel sv.Václava (1938)
Další památné datum je 27. června 1866, kdy se na dobenínské pláni odehrála jedna z bitev prusko rakouské války, tzv. bitva u Náchoda. Došlo zde ke střetnutí rakouské jízdní brigády generála Soimse s pruskou jízdní brigádou generála Wnucka.

Rakušané zde byli poraženi.Již 1. června 1868 byl na počest rakouského VI. armádního sboru odhalen monumentální mramorový obelisk, který zřídil důstojnický sbor pěšího pluku č. 4. V roce 1907 k němu přibyl pomník ve tvaru skály s moravskou orlicí, věnovaný praporu polních myslivců.

Zpracováno dle článku V jejich erbu jsou tkalcovské člunky (www.druidova.mysteria.cz)
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide