Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Domovská stránka / Knoflíky a uniformy / Vojenské uniformy

Vojenské uniformy

Vojenský oděv vždy byl a samozřejmě stále je, nedílnou součástí oděvní kultury jakékoliv společnosti. Od druhé poloviny 17.století, pak začaly být jeho projevem vojenské stejnokroje.

Jejich vývoj se skládá ze tří rovin - ochranné, estetické a specificky vojenské.

  • funkce ochranná - ochrana uživatele před nepřízní vnějších vlivů
  • funkce estetická - součásti stejnokrojů, vždy bezprostředně souvisely s oděvním výtvarnictvím, jehož návrhy byly určeny k praktickému využití. Na vývoji vojenských oděvů, se podílela řada významných výtvarných umělců.
    Jedná se například o Raffaela Santi (1483 - 1520), který svými návrhy prostřihovaných rukávů inspiroval na počátku minulého století Julese Reponta. Ten tyto nápady použil při návrzích renesančních uniforem papežské (švýcarské) gardy.
    Předlohy Jacquese L. Davida (1748 - 1825), byly použity pro novoklasicistní nové stejnokroje francouzské armády a v neposlední řadě návrhy Františka Kupky (1871 - 1957), které byly použity pro uniformy Čs.armády.
  • funkce specificky vojenská - zde se jedná o vnější projev organizační struktury vojska a rozlišení jeho druhů.
Rakouská uniforma
Pod pojmem vojenský stejnokroj (uniforma), se rozumí jednotný oděv, stanovený zpravidla předpisem pro všechny příslušníky pravidelných armád. Je součástí širšího pojmu vojenský oděv, který zahrnuje veškeré oděvy vojáků.

Nošení vojenského stejnokroje podléhalo stejnému protokolu, jako civilní pánské obleky. I když vojenské stejnokroje používaly množství barevných kombinací, působily vždy vkusně.
 
Předpis například určoval generálům a důstojníkům, při jaké příležitosti mohou nosit gala, slavnostní či vycházkový stejnokroj.

Gala stejnokroj doplněný bílými rukavicemi a lakovanými botami měl nejvyšší společenskou prestiž. V minulosti i současnosti je vojenský stejnokroj projevem společenské etikety.

Podle Základního řádu ozbrojených sil České republiky, jsou vojáci povinni si stejnokroje vážit a pečovat o jeho čistotu. Stejnokrojové části a doplňky smí používat pouze dle předepsaného tvaru (střihu, barvy, rozměru a provedení) a nosit jen stanoveným způsobem.
 
Zpracováno dle knihy Vojenské odívání, autorky Dagmar Kutílkové.
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide