Knoflík šlechtického rodu Hochberg von Pless
Uniformní knoflíky - stránky sběratele knoflíků
Knoflík šlechtického rodu Hochberg von Pless

Von Hochberg, Fürst von Pless, Reichsgraf von Hochberg, Freiherr zu Fürstenstein

(kníže von Pless, hrabě von Hochberg, svobodný pán z Fürstensteinu)

Rod přišel do Slezska z Míšně na konci XIII.století. Až do sedmnáctého století, se psal von Hoberg. Linii Hochberg von Pless, založil kníže Johann Heinrich X. von Hochberg (* 1806), s manželkou Otylií Filipinou von Stechow.

Roku 1850 udělil pruský císař Johannovi Heinrichovi X. dědičný titul kníže von Pless. Ten přecházel vždy pouze na prvorozeného syna a byl tedy převeden na nejstaršího potomka, Hanse Heinricha XI. (* 1833 † 1907), panujícího v letech 1855 -1907. V 50. výročí panování (1905) obdržel od císaře osobní titul vévoda, tudíž celý jeho titul zněl - Fürst und Herzog von Pless.

Současnou hlavou rodiny je kníže Bolko von Hochberg VI, (*1936), který žije v Mnichově.
Erb rodu Hochberg von Pless (Siebmacher)
Knoflík rodu Hochberg von Pless - avers
Knoflík rodu Hochberg von Pless - revers
archiv novinek
Ivo Tomáš
Hradec Králové
e-mail: info@uniformni-knofliky.cz
tel.: +420 605 263 727
www.uniformni-knofliky.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.