MASSAG - Matyáš Salcher a synové, a.s.
Uniformní knoflíky - stránky sběratele knoflíků
MASSAG - Matyáš Salcher a synové, a.s.

Mathias Salcher und Söhne Wagstadt

Značka (logo) firmy Mathias Salcher
MATHIAS SALCHER (*14.7.1803 Maria-Luggau Kärnten). Po letech praxe u svého strýce, obdržel v roce 1829 povolení k živnosti – koncesi k výkonu tkalcovského řemesla a založil si vlastní dílnu v ulici Neubau, ve Vídni.

Vzhledem k velké úspěšnosti v podnikání, se v roce 1859 rozhodl do firmy přibrat své, již dospělé syny (Rudolfa, Josefa, Ferdinanda a Mathiase) a založit společnost Mathias Salcher und Söhn.

Následně, roku 1863, vznikla pobočka firmy - Mathias Salcher a synové, v Bílovci a v roce 1870 je již podnik označován, jako „Továrna na výrobu látkových a kovových knoflíků“.
MASSAG Wagstadt
Mathias Salcher - vzorník knoflíků
V letech 1873-1876 dochází k rozšiřování výroby a sortimentu a firma se tak ve svém odvětví, dostává na přední místo v monarchii. Vznik akciové společnosti, je datován rokem 1910 a nese název MASSAG (Mathias Salcher und Söhn Aktiengesellschaft). Předmětem podnikání, zůstávala stále výroba všech druhů knoflíků a přezek, vč. kovového a tkalcovského zboží.
Sídlo firmy bylo ve Vídni, ale hlavní část výroby již probíhala v Bílovci.

Nový zákon o povinné nostrifikaci, ze dne 11.12.1919, však majitele firmy v roce 1921 donutil převést na Moravu i vídeňské ředitelství. V této době se již začíná používat i český název - Matyáš Salcher a synové, akciová společnost.

Podnik Salcherů v Bílovci končí již v prvním poválečném roce, když se stává součástí národního podniku Koh-i-noor. Nicméně i přes tuto skutečnost, byly výrobky i nadále označovány značkou MASSAG.  V 30.tých letech minulého století vyráběla firma Matyáš Salcher a synové v Bílovci, také knoflíky pro československé četníky.
Jednalo se o zlaté, stříbrné a mořené ploché knoflíky s iniciálami ČS, ve třech velikostech.
Mathias Salcher - vzorník knoflíků
Faktura firmy Mathiase Salchera z Bílovce
Nabídkový katalog Matyáše Salchera
Československý četník Ladislav Janda, foto z roku 1938
Zatímco se na četnické blůze (viz.citace), dle výstrojních předpisů nacházelo 13 knoflíků, tak na četnickém plášti bylo knoflíků již 21.

Cituji z výstrojních předpisů: 
... otvory obou párů kapes jsou kryty patkami, jež se zapínají na malý knoflík. Na pravé přednici jest 7 velkých knoflíků, na levé 7 obšitých dírek. Na límci naproti náramenním páskům upevňují se límcové odznaky. Na každém rameni jest mezi rukáv a přednici všita ramenní páska, jež se zapíná u límce na malý knoflík. Na ramenní pásky připevňují se distinkce.
Mathias Salcher M.S.S. Wien
Mathias Salcher M.S.S.A.G.
Mathias Salcher M.S.S.
Značení uniformních knoflíků, používané na rubové straně (reversu)
Mathias Salcher a synové - korespondence 14.2.1946
Mathias Salcher und Söhn - korespondence 19.12.1916
Historie firmy byla zpracována dle podkladů knihy M.Myšky a kolektivu - Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX.století.
Ivo Tomáš
Hradec Králové
e-mail: info@uniformni-knofliky.cz
tel.: +420 605 263 727
www.uniformni-knofliky.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.