Klobouky, čepice a uniformní knoflíky
Uniformní knoflíky - stránky sběratele knoflíků

Stručná historie pokrývek hlavy

Ukázka vojenské pokrývky hlavy - U.S. Army 1917 - 1918
Historie zahalování, ochrany a zdobení hlavy, je součástí dějin odívání. Klobouky, čepce, roušky, čepice, šátky, helmy a podobně, si však zasluhují samostatnou pozornost.

Pokrývky hlavy
totiž, více než ostatní součásti oděvu, sloužily v průběhu dějin také jako prostředek vnějšího společenského a hodnostního rozlišení. Současně jim byla věnována obrovská pozornost z hlediska reprezentativnosti a zdobnosti.

Vyjádření společenského a hodnostního postavení a snaha o reprezentaci, často zatlačovaly do pozadí jejich prvotní funkce - ochranu před nepohodou a potřebu zahalovat se.
Z těchto důvodů, také mají pokrývky hlavy tak pestrou historii.

Nás však zajímají ty, jejichž součástí byly uniformní knoflíky.

Je asi logické, že se historicky jednalo primárně o vojenské pokrývky hlavy, ale knoflíky se
vyskytovaly i na kloboucích církevních, či úřednických hodnostářů.
  • U vojenských čepic se štítkem, byly umístěny vždy na obou stranách, kde sloužily ke koncovému upevnění kožených, popř. barevných podbradníků.
  • U dvourohých klobouků se jednalo více méně o ozdobu, ale příslušný knoflík se svým reliéfem zde mohl plnit i funkci rozlišovací.

V naší republice je asi nejznámější továrnou na klobouky TONAK v Novém Jičíně, působící do roku 1946 pod značkou J. Hückel´s Söhne. Tato firma byla založena již roku 1799 a za svého působení dosáhla světového věhlasu.
Továrna firmy J. Hückel´s Söhne v Novém Jičíně
Dobové foto z výroby klobouků ve firmě J. Hückel´s Söhne (1900)
Faktura firmy J. Hückel´s Söhne ze 4.9.1930
Hut - fabrik J. Hückel´s Söhne
Otisk pečetidla firmy Hutfabriken Brüder Böhm - Neutitschein
Pečetidlo firmy Hutfabriken Brüder Böhm - Neutitschein
divide
Dvourohé klobouky
Čepice se štítkem
Ostatní pokrývky hlavy
Úvodní odstavec zpracován s využitím publikace "Nechte na hlavě", autorů Zdeny Lenderové a Radka Polácha
Obrázky čepic generála četnictva z let 1919 - 1921 a kapitána četnictva z let 1930 - 1939, převzaty ze stránek www.policie.cz
Obrázek dvourohého klobouku převzat z www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Ivo Tomáš
Hradec Králové
e-mail: info@uniformni-knofliky.cz
tel.: +420 605 263 727
www.uniformni-knofliky.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.