Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Klobouky, čepice a uniformní knoflíky

Stručná historie pokrývek hlavy

Ukázka vojenské pokrývky hlavy - U.S. Army 1917 - 1918
Historie zahalování, ochrany a zdobení hlavy, je součástí dějin odívání. Klobouky, čepce, roušky, čepice, šátky, helmy a podobně, si však zasluhují samostatnou pozornost.

Pokrývky hlavy
totiž, více než ostatní součásti oděvu, sloužily v průběhu dějin také jako prostředek vnějšího společenského a hodnostního rozlišení. Současně jim byla věnována obrovská pozornost z hlediska reprezentativnosti a zdobnosti.

Vyjádření společenského a hodnostního postavení a snaha o reprezentaci, často zatlačovaly do pozadí jejich prvotní funkce - ochranu před nepohodou a potřebu zahalovat se.
Z těchto důvodů, také mají pokrývky hlavy tak pestrou historii.

Nás však zajímají ty, jejichž součástí byly uniformní knoflíky.

Je asi logické, že se historicky jednalo primárně o vojenské pokrývky hlavy, ale knoflíky se
vyskytovaly i na kloboucích církevních, či úřednických hodnostářů.
  • U vojenských čepic se štítkem, byly umístěny vždy na obou stranách, kde sloužily ke koncovému upevnění kožených, popř. barevných podbradníků.
  • U dvourohých klobouků se jednalo více méně o ozdobu, ale příslušný knoflík se svým reliéfem zde mohl plnit i funkci rozlišovací.

V naší republice je asi nejznámější továrnou na klobouky TONAK v Novém Jičíně, působící do roku 1946 pod značkou J. Hückel´s Söhne. Tato firma byla založena již roku 1799 a za svého působení dosáhla světového věhlasu.
Továrna firmy J. Hückel´s Söhne v Novém Jičíně
Dobové foto z výroby klobouků ve firmě J. Hückel´s Söhne (1900)
Faktura firmy J. Hückel´s Söhne ze 4.9.1930
Hut - fabrik J. Hückel´s Söhne
Otisk pečetidla firmy Hutfabriken Brüder Böhm - Neutitschein
Pečetidlo firmy Hutfabriken Brüder Böhm - Neutitschein
divide
Dvourohé klobouky
Čepice se štítkem
Ostatní pokrývky hlavy
Úvodní odstavec zpracován s využitím publikace "Nechte na hlavě", autorů Zdeny Lenderové a Radka Polácha
Obrázky čepic generála četnictva z let 1919 - 1921 a kapitána četnictva z let 1930 - 1939, převzaty ze stránek www.policie.cz
Obrázek dvourohého klobouku převzat z www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide