Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Hrabě František Josef Kinský

Absolvent Tereziánské rytířské akademie ve Vídni


Nejmladší syn hraběte Františka Ferdinanda Kinského (1678 - 1741) František Josef (1739 - 1805) byl jednou z nejvýznamnějších osobností Kinských v celé historii rodu. Narodil se 6. prosince 1739 v domě Kinských v Ostruhové ulici v Praze a celé dětství strávil v kruhu rodiny pod dohledem vychovatele, který mu vštípil základy vzdělání. Ranné mládí prožil na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni, po jejímž absolvování začal studovat Karlovu univerzitu. Po studiích nastoupil u Českého apelačního soudu. Zde však své uspokojení nenalezl.
C.k. Tereziánská rytířská akademie
V druhém roce sedmileté války 1759, vstoupil mladý Kinský dobrovolně do armády. Jednalo se o dragounský pluk Löwenstein - Wertheim, kterému velel jeho starší bratr Josef. V roce 1759 přešel v hodnosti podporučíka k Lacyho pěšímu pluku, roku 1760 si koupil hodnost setníka a po čtyřech letech se objevil jako major v pluku Oliviera Wallise. Po uzavření míru mezi Rakouskem, Pruskem a Saskem (15.2. 1763), armádu neopustil a v roce 1768 už byl plukovníkem. To mu bylo pouhých 29 let.
K.k. Theresianische Ritter - Akademie
Hrabě František Josef Kinský
Dne 26. června 1779 byl pro svoje zásluhy z rozhodnutí Marie Terezie a jejího syna Josefa, Kinský jmenován ředitelem Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Jeho úkolem bylo uskutečnění potřebných reforem na akademii. Vrchním ředitelem akademie se však stal až po smrti hraběte Colloreda, 21.3.1785.
Hrabě Kinský stál v čele akademie pak více než třicet let.
divide

C.k. Tereziánská rytířská akademie

V roce 1746 prodala Marie Terezie barokní zámek Favorita jezuitům se zadáním, vybudovat tam výchovný ústav (rytířskou akademii) „k nejlepší všeobecné povaze, zvláště pak šlechtické mládeže“. Hlavní úlohou bylo „použití“ vzdělaných a loajálních státních zaměstnanců a diplomatů. V roce 1797 zrušil císař Josef II všechny rytířské akademie, ovšem císař František II následně schválil znovuotevření pod vedením piaristů.

Po březnové revoluci 1848 císař František Josef I nařídil „připuštění synů občanstva“ mezi žáky. Po připojení Rakouska k Německé říši (1938), zrušili národní socialisté tereziánskou akademii a zřídili národně politický vzdělávací ústav. Státní smlouvou (1955) obdržela nadace nemovitost zpět a v roce 1957 mohl být školní provoz znovu obnoven. Od roku 1989 studují v Theresianu i žákyně.
Tereziánská vojenské akademie 1994 - hrabě Kinský
Počínaje rokem 1966, je každý důstojnický studijní ročník Tereziánské vojenské akademie označován originálním odznakem, který připomíná významnou postavu nebo událost rakouských vojenských dějin.

Ročník 1994 nese jméno Františka Josefa hraběte Kinského (1739 - 1805).
Z představitelů šlechtických rodů českých zemí se stejného uznání dostalo jen Radeckému a Schwarzenbergovi.
Zpracováno dle článku Pavla Elbla - Ředitel Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě František Josef Kinský a knihy Modrá krev - Petra Maška, obrázek hraběte Josefa Kinského převzat z http://knihovna.nkp.cz, odznak z www.bmlv.gv.at
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide