Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Norští vojáci v letech 1930 - 40

Norští vojáci v letech 1930 - 40

Příručka o norských vojenských silách

Vojenský knoflík Norského království
Na sklonku 19. století se obnovují rozhořčené spory se Švédskem, protože Norové se už nehodlají smiřovat s rolí podřízených partnerů.

Konflikt v zahraničních záležitostech se pak ještě vystupňoval, když Oskar II. odmítl podepsat stortingem schválený zákon o pasových a konzulárních záležitostech. Prostřednictvím plebiscitu se pak Norové rozhodli, že vypoví unii se Švédy. Těm nezbylo než tomuto norskému požadavku vyhovět, takže od podepsání smlouvy v Karlstadu (došlo k němu roku 1905) je Norsko opět samostatný stát.

Za 1. světové války zůstalo Norsko neutrální, ale ztratilo v důsledku bezohledné německé ponorkové války značnou část své obchodní flotily, která dopravovala zboží na objednávky spojenců.

Roku 1920 se stalo Norsko členem Společnosti národů a téhož roku získalo svrchovanost nad Špicberkami (Svalbard).

Armádou Norska byla v té době Národní milice. Vojenská služba byla povinná a universální, povinnost bránit vlast trvala mezi osmnácti, až šestapadesáti lety. Muži byli povoláváni v jednadvaceti letech a prvních 12 let byli zařazeni do základních jednotek. Následujících 12 let příslušeli do jednotek obranných a zbylá léta do pětapadesátého roku věku byli vedeni jako záloha.

Počáteční výcvik byl veden rekrutovací školou:
  •   48 dní pěchota a pevnostní dělostřelectvo
  •   62 dní horské baterie
  •   72 dní inženýrské sbory
  •   92 dní polní dělostřelectvo
  • 102 dní jezdectvo
Jakmile byly kurzy dokončeny, přešli všichni do svých jednotek, ke kterým již od samého počátku příslušeli. Zde prošli ještě posledním třicetidenním výcvikem. Cvičení které v následujících letech absolvovali, se skládalo z 80 dní rozdělených do druhého, třetího a sedmého roku od nástupu.

! Mimořádná příležitost !

Pro všechny sběratele a badatele, zde nabízím možnost stáhnutí všech obrazových tabulí této zajímavé a málo dostupné příručky ve vyšším rozlišení. (610 x 980 px)
1. Norští vojáci v letech 1930 - 1940
2. generál a plukovník pěchoty
3. nadporučík pěchoty a voják s polní výstrojí
4. kapitán a praporčík jízdy
5. voják jízdy a dělostřelec v kabátě
6. kapitán a seržán dělostřelectva
7. zákopník v kožešinové čepici a vojenský inženýr s čepicí z území Finnmark
8. letec a kapitán zdravotník
9. čepicové knoflíky s kokardami a uniformní knoflíky
10. označení hodností
11. označení hodností
12. zimní čepice
13. vlajky a prapory
14. vlajky a prapory
15. prapory
16. prapory
17. prapory
18. prapory
19. prapory
Obálka
Vytvořeno za pomoci stránek cs.wikipedia.org/wiki/Norsko, en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Army a m55q.blogspot.com
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide