Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Domovská stránka / Knoflíky a fakta / Výrobci knoflíků / RU a ČSR 1800-1948 / MASSAG - Matyáš Salcher a synové, a.s.

MASSAG - Matyáš Salcher a synové, a.s.

MASSAG - Matyáš Salcher a synové, a.s.

Mathias Salcher und Söhne Wagstadt

Značka (logo) firmy Mathias Salcher
MATHIAS SALCHER (*14.7.1803 Maria-Luggau Kärnten). Po letech praxe u svého strýce, obdržel v roce 1829 povolení k živnosti – koncesi k výkonu tkalcovského řemesla a založil si vlastní dílnu v ulici Neubau, ve Vídni.

Vzhledem k velké úspěšnosti v podnikání, se v roce 1859 rozhodl do firmy přibrat své, již dospělé syny (Rudolfa, Josefa, Ferdinanda a Mathiase) a založit společnost Mathias Salcher und Söhn.

Následně, roku 1863, vznikla pobočka firmy - Mathias Salcher a synové, v Bílovci a v roce 1870 je již podnik označován, jako „Továrna na výrobu látkových a kovových knoflíků“.
MASSAG Wagstadt
Mathias Salcher - vzorník knoflíků
V letech 1873-1876 dochází k rozšiřování výroby a sortimentu a firma se tak ve svém odvětví, dostává na přední místo v monarchii. Vznik akciové společnosti, je datován rokem 1910 a nese název MASSAG (Mathias Salcher und Söhn Aktiengesellschaft). Předmětem podnikání, zůstávala stále výroba všech druhů knoflíků a přezek, vč. kovového a tkalcovského zboží.
Sídlo firmy bylo ve Vídni, ale hlavní část výroby již probíhala v Bílovci.

Nový zákon o povinné nostrifikaci, ze dne 11.12.1919, však majitele firmy v roce 1921 donutil převést na Moravu i vídeňské ředitelství. V této době se již začíná používat i český název - Matyáš Salcher a synové, akciová společnost.

Podnik Salcherů v Bílovci končí již v prvním poválečném roce, když se stává součástí národního podniku Koh-i-noor. Nicméně i přes tuto skutečnost, byly výrobky i nadále označovány značkou MASSAG.  V 30.tých letech minulého století vyráběla firma Matyáš Salcher a synové v Bílovci, také knoflíky pro československé četníky.
Jednalo se o zlaté, stříbrné a mořené ploché knoflíky s iniciálami ČS, ve třech velikostech.
Mathias Salcher - vzorník knoflíků
Faktura firmy Mathiase Salchera z Bílovce
Nabídkový katalog Matyáše Salchera
Československý četník Ladislav Janda, foto z roku 1938
Zatímco se na četnické blůze (viz.citace), dle výstrojních předpisů nacházelo 13 knoflíků, tak na četnickém plášti bylo knoflíků již 21.

Cituji z výstrojních předpisů: 
... otvory obou párů kapes jsou kryty patkami, jež se zapínají na malý knoflík. Na pravé přednici jest 7 velkých knoflíků, na levé 7 obšitých dírek. Na límci naproti náramenním páskům upevňují se límcové odznaky. Na každém rameni jest mezi rukáv a přednici všita ramenní páska, jež se zapíná u límce na malý knoflík. Na ramenní pásky připevňují se distinkce.
Mathias Salcher M.S.S. Wien
Mathias Salcher M.S.S.A.G.
Mathias Salcher M.S.S.
Značení uniformních knoflíků, používané na rubové straně (reversu)
Mathias Salcher a synové - korespondence 14.2.1946
Mathias Salcher und Söhn - korespondence 19.12.1916
Historie firmy byla zpracována dle podkladů knihy M.Myšky a kolektivu - Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX.století.
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide