Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Knoflíkáři z Tisé

Knoflíkáři z Tisé

Historie obce Tyssa a osad Raiza, (včetně místní části Neuhof) a Eiland

Současný znak obce Tisá

Tisá

TyssaÚdajnými prvními osídlenci dnešního území Tisé, byli s největší pravděpodobností Slované. Ti zde našli rozsáhlé porosty tisu, proto bylo místo následně zapsáno v hraničních spisech pod pojmenováním „Tesk“ - ze slovanského „tes nebo tis“.
 
Současný název obce, prošel v minulosti určitým vývojem. Např. roku 1541 byla ves nazývána „Dissa“, 1590 až 1620 „Diesse“, 1604 „Thiessen“ a 1650 „Tussa“. V českých listinách z doby po 30-ti leté válce, kdy došlo ke sčítání domů a obyvatel, se ves uvádí jako „Tiesza, nebo Tisa“. Na konci 17. století se v německých listinách psala „Tiß, Tyfsa  nebo Tyssa“ a takto psaný název se dochoval až do roku 1945. Po válce se s příchodem českého obyvatelstva ves opět přejmenovala na Tisou.
Tisá - Tyssa
Tisá je obec německého typu se zástavbou podél hlavní komunikace, s domy roztroušenými v lukách na poměrně rozlehlém katastru 1186 ha. Stavební fond je různorodý. Domy hrázděné staré více jak 100 let, továrny a vily bývalých továrníků (či spíče jejich ruiny), domy z nedávné minulosti, několik panelových domů až po současné rodinné vilky a domky.

Rájec, Nový Dvůr

RaizaK Tisé také vždy patřila ves Rájec, jejíž území bylo hojně porostlé vřesem. Z tohoto důvodu se tu nejdříve říkalo „ve vřese“, lidová němčina používala „Roatze, nebo Ratze“. Když český vévoda Bedřich daroval r. 1186 území Rájce řádu Johanitů, v darovací listině uvedl, že se tato ves bude jmenovat Raiza. Dalšími přesmyčkami a počeštěním pak došlo k poválečnému ustálení názvu na Rájec.
 
K Rájci též patřila osada Nový Dvůr, která byla součástí obce. Původně měla 29 domů, ale z důvodu umístění na samých hranicích, byla v roce 1950 až na jeden dům kompletně zbořena.
Rájec - Raiza
Ostrov - Eiland

Ostrov

EilandDalší osada, která patřila svou polohou k Tisé (střídavě se Sněžníkem), byl Ostrov. Tato ves však neměla dlouho své vlastní jméno.
Začátkem 15. století patřilo území Zikmundovi z Vartenberka, což můžeme považovat za první osídlení Ostrova.
V zemských deskách se místní hospodářství uvádí jako „hamry v královském lese“.
 
Další stavbou byl mlýn a území se začalo nazývat „im ellende“, což se vykládalo jako „stranou položené místo“. Používaly se však i další lidové názvy, jako například  „v bídě“, což označovalo místo vyznačující se chudou půdou, nebo „Hungertuch - Hladov“. Následně se však ustálilo pojmenování „Ejlend, nebo Eiland“.
 
Počátkem 18. století rozdala tehdeší majitelka místní neprosperující sklářské huti, Marie Adelheid Thunová svůj zděděný majetek mezi 13 obyvatel Ostrova a tak mohlo být do katastru zapsáno 13 domů v nově vzniklé obci „Eylandt“. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1910, kdy zde bydlelo a podnikalo na 300 obyvatel.
 
Na obecním znaku a vlajce, které obec získala v r. 1998, jsou jako symbol výše uvedených tří obcí tři větvičky tisu.
Knoflíky z Tisé - 19.století

Průmysl

Základem průmyslové výroby se staly zkušenosti práce s kovem. Již v minulosti byly na obou stranách hranice železné hamry a tavírny kovů, které ve třicetileté válce zanikly.
 
První továrnu na výrobu knoflíků a slévárnu postavili r. 1783 bratři Winklerovi a brzy po nich pak rodina Weigendů. Kov byl postupně doplňován dalšími vhodnými materiály - rohovinou, alpakou, tombakem a mosazí. Způsob zpracování byl litím a lisováním.
 
Ne vždy se však dařilo. Nepříznivě se na odbytu knoflíků podapsala zejména okupace Německa Napoleonem Bonaparte v r. 1813, pak to bylo vysoké clo a také stále vzrůstající zahraniční konkurence. Nicméně i tak vznikaly nové továrny a knoflíky a kovové přezky se začínaly vyrábět v dalších nově vznikajících provozech.
divide

Fakta z archivu…

Franz Focke - Z nejstarších území česko německého pohraničí (1879)
Jak praví listina objevená roku 1804 v tisském kostele sv. Anny, již počátkem devatenáctého století byla v Tisé velmi rozšířena výroba kovových knoflíků a spon. Tyto výrobky dosahovaly vysoké úrovně a vyráběly je dílny továren těchto majitelů:
 • Josef Krauspenhaar
 • Vinzenz, Florian a Anton Püschner
 • Franz Wenth senior
 • Franz Wenth junior
 • Josef Wenth
 • Franz Kraut - čp. 7
 • Josef a Franz Anton Umlauft
 • tři bratři Weigendovi
 • Josef Böhm
 • Johann Georg Rüster
 • Christian Hiebsch senior
 • Christian Hiebsch junior
 • Franz Baumann - čp. 395
 • Franz Hiebsch - čp. 23
 • Anton Hiebsch - čp. 162
 
Jako první, začala v roce 1836 provozovat továrnu s parostrojním vybavením firma Weigend a Püschner a následně tak dosáhla výborných obchodních výsledků. Krátce poté, ji začali následovat další.
V současné době (1879), jsou v provozu tyto továrny:
 • Továrna na kovové knoflíky Weigend a Püschner
 • Továrna na kovové knoflíky Franz Anton Püschner
 • Továrna na kovové knoflíky a knoflíky z rohoviny August Hieke
 • Továrna na knoflíky z rohoviny Josef Püschner
 • Továrna na výrobu knoflíků Prokop Jäger
 • Továrna na knoflíky a přezky Franz Wenzel Böhm a Vinzenz Jäger
 • Kovovýroba Vinzenz Hüttel - čp. 207
Augustin Hieke - dřevěný odznak (1938)
 
Adresář obce Tisá (1910)
V obci jsou tyto továrny na výrobu knoflíků a kovových předmětů:
 • Weigend & Püschner
 • F.A.Püschner
 • Augustin Hieke
 • Prokop Jäger & Söhne
 • Rauchfuß & Comp.
 • C.A.Weidmüller
 • Metallwarenfabrik "Krautmühle"

SOA Litoměřice
 • Franz Anton Umlauft, předání postupní listiny Johannu Muchovi (1824)
 
Výsledná zpráva komise z veřejné výstavy českých průmyslových výrobků (1829)
 • Joseph Krauspenhaar, Florian Püschner
  • Kategorie kovových kompozitů - uznání Josephu Krauspenhaarovi z Tisé za 6 vzorníků kovových kompozitních dílů knoflíků různých tvarů a velikostí.
  • Kategorie kovových kompozitů - uznání Florianu Püschnerovi z Tisé, také za několik vzorníků kovových kompozitních dílů knoflíků různých tvarů a velikostí.
 
Johann Gottfried Sommer - Království české; statisticko geografický přehled (1833)
 • Joseph Krauspenhaar a Püschner
  • … hlavní obživou je zde výroba knoflíků, přezek, spon, lžíc, nožů a mnoho dalších kovových předmětů, s nimiž obchodníci jako jsou Joseph Krauspenhaar a Püschner obchodují nejenom v celé monarchii, ale i na veletrzích v městech jako je Lipsko, Brunswick, Frankfurt nad Mohanem a dalších. Tento průmysl v Tisé živí více než 200 rodin a zaměstnává více než 120 pracovníků…
 
 • Florian Püschner
  • Expozice číslo 136 - pánové Florian Püschner Söhne a Weigend, majitelé továrny na kovové knoflíky z Tisé obdrželi bronzovou medaili za 5 vzorníků perfektně a jemně vypracovaných kovových knoflíků.
 
Oficiální přehled vystavovatelů pro Světovou výstavu ve Vídni 1873
 • Weigend a Püschner (kovové knoflíky)
 
Pokud máte někdo informace či fotografie, o které jste ochotni se podělit, popř. opravit již zveřejněné, budu velmi rád za jejich poskytnutí.
divide

Historie výroby knoflíků a kovového zboží

Tisá / Tyssa

Tisá
Informace o jednotlivých firmách, získáte otevřením mapy a následným výběrem objektu požadované barvy.

Prokop Jäger Prokop Jäger & Söhn, Metallknopffabrik (1848 - 1945) 
Berthold Jäger
Metallknopffabrik, A. Carl Jaeger (1880 - 1906)
Berthold Jäger, Knopf - u. Metallwarenfabrik (1906 - 1945) 
Krautmühle  Metallwarenfabrik  „KRAUTMÜHLE“ (1890 - 1945) 
Augustin Hieke  Augustin Hieke, Knopf - und Metallwarenfabrik (1854 - 1945) 
C.A. Weidmüller 
Franz Püschner, Metallknopffabrik (1870 - 1899)
C.A. Weidmüller, Knopf - u. Metallwarenfabrik (1899 - 1945) 
Weigend a Püschner  Weigend & Püschner, Metallknopffabrik (1836 - 1945) 
F. A. Püschner  F. A. Püschner, Metallknopffabrik (1862 - 1945) 
Josef Weigend  Franz Weigend a následně Josef Weigend, Metallwarenfabrik (1840 - 1945) 
J. Weigend & Co.  J. Weigend & Co., Knopf - u. Metallwarenfabrik (1909 - 1945) 
Vinzenz Hüttel  Vinzenz Hüttel, Metallherstellung (cca 1878)
   
Neznámé  Franz Wenzel Böhm a Vinzenz Jäger, Knopf - und Schnallen Erzeugung (cca 1879)
Neznámé  Karl Firbaß, Metallknopffabrik (od cca 1906)
Neznámé  Franz Bernhardt, Metallknopffabrik (??)
Neznámé  Heinrich  Klement, Metallknopffabrik (??)
 
 
Zde budou postupně přibývat další interaktivní mapy s podrobnostmi o jednotlivých továrnách a jejich výrobním programu.

Rájec / Raiza

Rájec
Část textových a obrazových materiálů byla převzata a zpracována z následujících stránek - www.tisa.cz a www.peterswald.org
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide