Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Domovská stránka / Knoflíky podrobně / Česká šlechta / Franziska Diana Phipps Sternbergová

Franziska Diana Phipps Sternbergová

Franziska Diana Phipps Sternbergová
Erb Sternbergů

Stručná historie rodu Sternbergů


Hrabata ze Sternbergu, rod, který patří k nejstarším českých šlechtickým rodinám u nás.
Podle rodinné legendy, pocházejí Sternbergové od jednoho ze tří biblických králů (Kašpara), kteří se přišli poklonit do Betléma narozenému Ježíšovi. Zlatá hvězda v erbu, je tedy hvězdou betlémskou.

První zmínka o údajném prapředku Divišovi, pochází již z počátku 12.století. V průběhu 13.století, si pak spolu se synem Zdeslavem, postavil Diviš z Divišova na Moravě ranně gotický hrad.
Syn Zdeslav, se jako první začal nazývat ze Sternbergu.
Sternberg
V okolí Olomouce, na svém hradě Sternberku, žili Sternbergové několik století. Na přelomu 13. a 14.století se rod rozdělil na několik větví. Do našich dob však dožila pouze větev Konopišťských ze Sternbergu. Vedle české větve, žili od 17. století další příslušníci rodu také ve Slezsku a Uhrách.
Sternbergové byli vždy přesvědčenými Čechy, proto lze také jejich podpisy nalézt na prohlášení české šlechty z roku 1939.

V této době vlastnil hrabě Jiří Douglas (1888 - 1965) hrad Český Sternberk a Březinu. Po roce 1989 byly hrady vydány jeho synovi, hraběti Zdenkovi ze Sternbergu (*1923).
Grafen von Sternberg
Cecilia Sternbergová - Cesta
Dalšími rodovými statky byly Častolovice a Zásmuky, které vlastnil hrabě Leopold (1896 - 1957). Po zkonfiskování majetku v roce 1948, musel hrabě Leopold Sternberg s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil (1908 - 1983) a dcerou Dianou opustit naši republiku. Žili ve Spojených státech a v roce 1953 se přestěhovali na Jamajku. Zde také Leopold Sternberg v roce 1957 zemřel.

O tomto období napsala později Cecílie Sternbergová knihu Cesta, která patří k nejlepším dílům tohoto druhu literatury z posledních let.

Častolovice a Zásmuky byly v roce 1992 restitucí vráceny jejich dceři Dianě (*1936), provdané za Henryho Phippse.
divide

Krátce z historie zámku v Častolovicích

Historie Častolovického zámku sahá až do 13. století, kdy na soutoku řek Bělá a Kněžná, stála vodní tvrz. Během staletí se zde vystřídalo množství majitelů, jako např. Vilém z Pernštejna, Jindřich z Regeru, či Albrecht Brykner z Brukštejna. Asi nejznámějším vlastníkem byl pak Jiří z Poděbrad.

V letech 1588 - 1615 ji tehdejší majitel Jan Bedřich z Oppersdorfu s ženou Magdalénou nechal přestavět na renesanční zámek. Jeho obraz z roku 1696, který je vystaven ve vstupní místnosti zámku, nám tak i dnes dovoluje shlédnout toto impozantní sídlo. Finanční situace Operštorfů však roku 1684 způsobila odprodej celého majetku, přičemž zámek Častolovice byl zakoupen Annou Kateřinou, hraběnkou z Martinic.
Zámek Častolovice (1899)
Franziska Diana Phipps Sternbergová (2010)
V roce 1694 zakoupili zámek Sternbergové. V polovině 19. století byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu, který byl ovšem již na počátku století 20. víceméně odstraněn. Opět tak mohla vyniknout jeho původní renesanční podoba. Z důvodu potřeby ubytování všech členů rodiny, bylo také zvýšeno o jedno patro východní křídlo zámku.

Po roce 1948 vznikla ve větší části zámku internátní škola, čímž došlo k nenahraditelným stavebním devastacím, a část byla zpřístupněna veřejnosti. Škola zámek opustila roku 1983 a následně se začalo s rozsáhlými „opravami“. Okna byla vyměněna za moderní zdvojená, dveře necitlivě přemalovány a nádvoří nevhodně předlážděno.

Záchrana přišla až po roce 1992, kdy byl zámek opět v restituci navrácen paní Dianě Phipps Sternbergové.
PDF
Audience šlechtických představitelů na Pražském hradě v úterý 24.1.1939


Zpracováno dle oficiálních stránek www.zamek-castolovice.cz
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
Fotografie Diany Sternbergové převzata z www.vitalplus.org, foto Jan Bartoš
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...

highslide