Uniformní knoflíky

Uniformní knoflíky
English
Knoflík…, co se asi tak vybaví každému z nás, když zaslechne slovo knoflík? Třeba vůbec nic, vždyť je to takové běžné slovo. Anebo mu hlavou prolétne myšlenka - plastový, skleněný či jsem ho ztratil? Ale vždyť já mám pouze zipy…!? Jo, to takoví Loverňáci nebo Velraňáci, to byla jiná káva. V Knoflíkové válce Louise Pergauda se to knoflíky jenom hemžilo. A co teprve sběratelé. To ohromné množství knoflíků na jednom místě. Někteří z nich se o knoflíky zajímají všeobecně. Jiní se specializují. Třeba na knoflíky z uniforem. Tak například za první republiky měla svůj stejnokroj či uniformu kdejaká instituce. Nejenom armáda, ale i policie, četnictvo, skauti, horníci, hasiči, zaměstnanci drah a v neposlední řadě měli své knoflíky i funebráci. Naprostý ráj pro sběratele.
Zanechme však dlouhých řečí a vstupme do světa těch tajemných, kovových koleček, z nichž většina je s ouškem…
highslide